VisieAgendaOver de stichtingNieuwsbriefContactArchiefSponsors Beaux JazzWorkshops en sessiesVacatures

Over Stichting Beaux Jazz

Sinds 1996 brengt Beaux Jazz de voorhoede van de jazzmuziek naar Breda.

Wie is wie bij Beaux Jazz...

De werkzaamheden voor de Stichting BeauxJazz worden door een kleine groep bevlogen professionals uitgevoerd, veelal op vrijwillige basis.

 

Doelstellingen / Visie

Artistieke visie

Beaux Jazz richt zich op actuele improvisatiemuziek die wordt gemaakt vanuit de Amerikaans/Europese jazztraditie. De focus ligt daarbij op de actuele ontwikkelingen binnen de jazz- en improvisatiemuziek in Europa. Daarin is vermenging van stijlen meer regel dan uitzondering en is improvisatie de rode draad. Stijl heeft daarin een ondergeschikte rol gekregen. De actuele Europese Jazz slaat een brug tussen de populaire muziekstromingen en weet de verschillende publieksgroepen die daarop afkomen te verbinden. Deze inhoudelijk/artistieke component sluit aan bij de keuzes die Beaux Jazz maakt om haar festival te positioneren in Belcrum, de wijk in Breda waarin door gemeente, projectontwikkelaars en culturele organisaties gezamenlijk een ‘cultural district’ wordt gecreëerd dat aantrekkelijk moet zijn voor een breed en divers publiek, zowel lokaal, nationaal als internationaal.

 

De statuten

Afschrift van de akte statutenwijziging

Financiën

1. De financiële stand van zaken op 6 november 2015.

2. Beauxjazz verslag 2014

3. Subsidie-aanvraag Sound of Europe II

4. Verantwoording aan de gemeente Breda 2015

Beloningsbeleid van de stichting

Beloningsbeleid van de stichting: 

Kennis wordt ingehuurd. Alle andere activiteiten worden gedragen door vrijwilligers.