AgendaWorkshops en sessiesSponsors Beaux JazzOver de stichtingVacaturesContactNieuwsbriefArchief

Wie is wie bij Beaux Jazz...

De werkzaamheden voor de Stichting BeauxJazz worden door een kleine groep bevlogen professionals uitgevoerd, veelal op vrijwillige basis.

 

Over de Stichting Beaux Jazz

Stichting Beaux Jazz is opgericht in 1996 om het gat in te vullen dat was ontstaan na de opheffing van de stichting Modern Jazz Breda waardoor een serieus jazzpodium voor Breda verloren dreigde te gaan.

Na 12 jaar programmeren met wisselend succes heeft het nieuwe bestuur besloten dat het tijd wordt om te professionaliseren met als doel weer een van de grotere Nederlands jazzpodia te worden.

Meer nog dan dat wil de stichting Beaux Jazz weer een podium zijn voor de Bredase en regionale jazz muzikant zowel professioneel als amateur. Een thuishonk waar deze musici altijd terecht kunnen en waar het publiek zijn jazz kan beleven op lokaal en internationaal niveau.

Het beleid

Beleid Beaux Jazz 2016 en verder....

De statuten

Afschrift van de akte statutenwijziging

Financiën

1. De financiële stand van zaken op 6 november 2015.

2. Beauxjazz verslag 2014

3. Subsidie-aanvraag Sound of Europe II

4. Verantwoording aan de gemeente Breda 2015

Educatie

Evaluatie muziekeducatie programma 2014:

 

Programma-beleid

In 2016 wordt er gewerkt aan :

Het concertprogramma in het Chasse Theater,
Jongeren concerten in het Hijgend Hert ( jazz festival ),
Carte Blanche concerten voor jong talent in het Hert,
Kinderworkshops in het Hert,
Sessies op de zondagen en
Open podium concerten op de dinsdag avond.
Podium presentaties ism de Nieuwe Veste,
Jazz cursussen.

Beloningsbeleid van de stichting

Beloningsbeleid van de stichting: 

Kennis wordt ingehuurd. Alle andere activiteiten worden gedragen door vrijwilligers.